Hari Apresiasi Seni DPS 2010


Kelmarin, 1 April 2010 telah berlangsung Hari Apresiasi Seni DPS dengan kemeriahan di Uniti Village. Program ini telah dirasmikan oleh En Roslan Kamari, selaku COO baru Kolej UNITI.

Program ini menjadi platfom kepada pelajar-pelajar DPS menterjemahkan teori pembelajaran di bilik kuliah ke bentuk praktikalnya. Selain tujuan utamanya untuk mempamerkan karya seni dan muzik Рpertandingan gerak kreatif antara 6 kumpulan DPS Semester 4, program ini juga memberi peluang kepada warga UNITI untuk memahami aspek-aspek keselamatan dan kecemasan Рyang didemonstrasikan oleh pelajar semester 6 dan pengalaman fun-english learning melalui pertandingan choral speaking Рantara 8 kumpulan DPS Semester 2.
Continue reading