Buku Terbaru Koleksi Baitul Hikmah


Dimaklumkan kepada warga UNITI bahawa Baitul Hikmah hari ini mengeluarkan senarai buku terbaru yang memenuhi koleksi bahan ilmiahnya. Pelajar boleh mendapatkan segera buku-buku tersebut di Baitul Hikmah mulai sekarang untuk tujuan rujukan dan pinjaman.

Untuk mengetahui senarai buku terkini tersebut pelajar dan pensyarah boleh memuaturun fail ‘Buku Baru Baitul Hikmah’ dari Box.net Kolej UNITI. Fail tersebut adalah dalam bentuk pdf.

‘Membaca Jendela Kehidupan’

Sumber :
Pn Shura
Pegawai Sumber Maklumat Baitul Hikmah
UNITI Village