Kemahiran Insaniah – Keperluan Wajib Dunia Pekerjaan Hari Ini


Pendidikan negara hari ini tidak lagi terjurus kepada kandungan ilmu semata-mata. Manakala hakikat kebanyakan pusat pendidikan negara masih menekankan kepada pencapaian akademik (exam-oriented), pihak kerajaan – sejak beberapa tahun kebelakangan ini – telah menggesa agar pendidikan yang ditawarkan memasukkan elemen Kemahiran Insaniah atau Soft Skill.

Pendekatan lama yang menekankan kepada pembinaan daya kognitif tinggi sebenarnya adalah tempang. Ia bahkan mencanggahi Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat membangunkan kesemua empat elemen insan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).

Justeru, adalah wajar pihak kolej juga mula beralih ke arah pendidikan yang bersifat holistik ini bagi menyediakan para pelajarnya dengan ilmu, kemahiran dan sikap yang berkaitan dengan keperluan pasaran kerja semasa.

Continue reading