Bakal Graduan UNITI – Wajib Baca


Pasaran kerja hari ini menuntut graduan yang kompetitif untuk dipilih menggalas tanggungjawab di tempat kerja atau di lapangan. Antara ciri utama dan menonjol yang sangat genting ialah kemahiran insaniah (soft skills) seperti kebolehan berfikir secara kritis dan kemampuan berkomunikasi. Continue reading